Kursy WSET

Przed rejestracją prosimy zapoznać się ze specyfikacją kursów na stronie http://www.wsetglobal.com/qualifications/default.asp.

Organizatorem kursów jest Winedukacja sp. z o.o., ul. ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, NIP 7011041101, REGON 389289750

JĘZYK ZAJĘĆ I SPECJALNE POTRZEBY 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast egzamin oraz materiały podstawowe (książki i prezentacje) są w języku angielskim. Wiele dodatkowych materiałów przekazywanych w czasie kursu jest w obu językach.

Jeśli macie Państwo specjalne potrzeby związane z posiadanymi niepełnosprawnościami, prosimy o informację w momencie rejestracji na kurs, pomoże nam to przygotować potrzebne Państwu udogodnienia. 

REJESTRACJA NA KURS I OPŁATY

Rejestracja na kurs odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia, po wpłacie opłaty za udział w kursie.

Wpłaty należy dokonać poprzez bramkę płatniczą w czasie rejestracji na kurs lub przelewem. 

W wypadku płatności przelewem konieczne jest potwierdzenie z organizatorem, że przelew został właściwie rozpoznany i organizator ręcznie dokończy proces rejestracji. 

Za kursy WSET 2, WSET 3 oraz WSG istnieje możliwość opłaty w ratach. Wymaga to uzgodnienia ilości i wysokości rat z organizatorem.   

Rejestracja dotyczy konkretnego kursu, a więc sesji edukacyjnych i terminu egzaminu wyszczególnionych w opisie kursu.

ANULACJA KURSU PRZEZ ORGANIZATORA

Organizator ma prawo anulować termin kursu WSET w przypadku nie zebrania się wystarczająco licznej grupy lub innych powodów organizacyjnych. Powiadamia o tym uczestników pisemnie w najkrótszym możliwym terminie. Organizator proponuje osobom prawidłowo zapisanym na kurs przeniesienie do innej grupy lub zwrot kosztów kursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty powstałe przy okazji rezerwacji miejsca na kursie, w tym w szczególności opłaty bankowe lub pocztowe, koszty przejazdów lub noclegów.

ODWOŁANIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PRZEZ UCZESTNIKA

Możliwe jest bezpłatne przełożenie udziału w jednej sesji w ramach kursu WSET 2 lub 3 i bezpłatne odrobienie ich z inną grupą w miarę dostępności miejsc. Wymaga to uzgodnienia z biurem szkoły. Każda kolejna zmiana jest płatna w kwocie odpowiadającej ogólnej podzielonej przez liczbę sesji (zawiera w sobie opłatę administracyjną za przełożenie zajęć) w miarę dostępności miejsc. W przypadku kursu WSET 1 nie ma możliwości przełożenia zajęć.

ANULACJA KURSU PRZEZ UCZESTNIKA

W związku z koniecznością wczesnego zamówienia egzaminu dla uczestników, bezpłatne anulowanie udziału w kursie jest możliwe najpóźniej na 15 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. W przypadku anulowania udziału w terminie krótszym niż 15 dni roboczych przed kursem, ale nie później niż na 3 dni robocze przed kursem, Organizator zwróci opłatę za kurs potrącając 30% kosztów administracyjnych (m.in. koszt zgłoszenia uczestnika w bazie WSET, zamówienie materiałów, opłaty bankowe).

Anulowanie udziału w kursie w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem skutkuje pobraniem przez Organizatora 100% opłaty za kurs. Podobnie po rozpoczęciu kursu nie istnieje możliwość zwrotu częściowej opłaty za uczestnictwo (np. w przypadku konieczności przerwania udziału przez uczestnika), ale można ją przenieść na inną osobę, która może uczestniczyć w danym kursie.

W przypadku przesyłania materiałów drogę pocztową, proszę uzgodnić koszt ich przesyłki z organizatorem, różni się on w zależności od poziomu kursu. Jeśli materiały były wysyłane do uczestnika, opłaty za wysyłkę nie są zwracane, a uczestnik anulujący udział w kursie jest zobowiązany do ich zwrotu w stanie nienaruszonym i na własny koszt przed rozliczeniem przez Organizatora opłaty za kurs.

ZASADY PRZEŁOŻENIA TERMINU EGZAMINU I ZDAWANIA GO Z INNĄ GRUPĄ:

– W przypadku kursów WSET 1, WSET 2 i WSET 3 bezpłatna zmiana terminu egzaminu możliwa jest pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym biura Szkoły Republiki Wina ([email protected]) na minimum 15 dni roboczych przed terminem egzaminu. Po tym terminie zmiana terminu egzaminu wiązać się będzie z dodatkową opłatą w wysokości 500 zł za egzamin WSET 1, 850 zł za egzamin WSET 2 i 1250 zł brutto za egzamin WSET 3 (900 zł teoria, 350 zł degustacja). Koszt zawiera opłatę za niewykorzystany test, koszt nowych testów egzaminacyjnych z Londynu, ich odesłanie do sprawdzenia w Londynie oraz opłaty administracyjne. Egzamin jest realizowany z inną grupą zdającą egzamin na danym poziomie.

Opłaty za egzamin poprawkowy wynoszą:

 • 500 zł za WSET 1,
 • 850 zł za WSET 2,
 • 1250 zł za WSET 3 (całość),
 • 900 zł za WSET 3 (tylko test),
 • 350 zł za WSET 3 (tylko część praktyczna: degustacja w ciemno).

EGZAMIN ONLINE

W cenę kursu WSET wliczony jest egzamin stacjonarny, w wersji papierowej. Możliwe jest wzięcie udziału w egzminie online, który przeprowadzany jest przez firmę zewnętrzną i który wiąże się z koniecznością dopłaty w kwocie:

 • 250 zł brutto dla egzaminu online WSET 1
 • 300 zł brutto dla egzaminu online WSET 2

Z uwagi na charakter egzaminu WSET 3, związanego z degustacją w ciemno, nie ma możliwości udziału w egzaminie online.

Pozostałe kursy – Wine Scholar Guild, Wino od podstaw i inne. 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Jeśli macie Państwo specjalne potrzeby związane z posiadanymi niepełnosprawnościami, prosimy o informację w momencie rejestracji na kurs, pomoże nam to przygotować potrzebne Państwu udogodnienia. Rejestracja na kurs odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia, po wpłacie opłaty za udział w kursie. Rejestracja dotyczy konkretnego kursu, a więc sesji edukacyjnych i terminu egzaminu (jeśli dotyczy) wyszczególnionych w opisie kursu.

ANULACJA KURSU PRZEZ ORGANIZATORA

Organizator ma prawo anulować termin kursu w przypadku nie zebrania się wystarczająco licznej grupy lub innych powodów organizacyjnych. Powiadamia o tym uczestników pisemnie w najkrótszym możliwym terminie. Organizator proponuje osobom prawidłowo zapisanym na kurs przeniesienie do innej grupy lub zwrot kosztów kursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty powstałe przy okazji rezerwacji miejsca na kursie, w tym szczególności opłaty bankowe lub pocztowe, koszty przejazdów lub noclegów.

ODWOŁANIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PRZEZ UCZESTNIKA

Możliwe jest bezpłatne przełożenie udziału w jednej sesji w ramach kursu, którego długość wynosi powyżej dwóch sesji i bezpłatne odrobienie ich z inną grupą w miarę dostępności miejsc. Wymaga to uzgodnienia z biurem szkoły. Każda kolejna zmiana jest płatna w kwocie odpowiadającej ogólnej podzielonej przez liczbę sesji (zawiera w sobie opłatę administracyjną za przełożenie zajęć). Taka możliwość nie występuje w przypadku kursu Wino od Podstaw, który składa się z jednej sesji.

ANULACJA KURSU PRZEZ UCZESTNIKA

Bezpłatne anulowanie udziału w kursie jest możliwe najpóźniej na 15 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. W przypadku anulowania udziału w terminie krótszym niż 15 dni roboczych przed kursem, ale nie później niż na 5 dni roboczych przed kursem. Organizator zwróci opłatę za kurs potrącając 30% kosztów administracyjnych (m.in. koszt obsługi zgłoszenia, produkcja i przygotowanie materiałów, opłaty bankowe).

Anulowanie udziału w kursie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem skutkuje pobraniem przez Organizatora 100% opłaty za kurs. Podobnie po rozpoczęciu kursu nie istnieje możliwość zwrotu częściowej opłaty za uczestnictwo (np. w przypadku konieczności przerwania udziału przez uczestnika), ale można ją przenieść na inną osobę, która może uczestniczyć w danym kursie.

W przypadku przesyłania materiałów drogą pocztową, proszę uzgodnić koszt ich przesyłki z organizatorem, różni się on w zależności od poziomu kursu. Jeśli materiały były wysyłane do uczestnika, opłaty za wysyłkę nie są zwracane.

POLITYKA REKLAMACJI

Naszym celem jest satysfakcja uczestników, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny [email protected];
tel +48 694 629 260

Po zakończeniu kursu uczestnicy mogą wziąć udział w rozsyłanej do wszystkich ankiecie ewaluacyjnej, której wyniki są przedmiotem analizy i wdrażania zmian poprawiających doświadczenie uczestników. 

Uczestnikowi kursu przysługuje prawo do reklamacji jakości kursu lub innych kwestii związanych z udziałem w kursie. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie na adres [email protected] w terminie 14 dni od zaistnienia reklamowanego zdarzenia lub zakończenia kursu. Organizator rozpatrzy na reklamację w ciągu 14 dni. W przypadku kursów własnych organizatora, jego decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna. W przypadku kursów na licencji uczestnikowi przysługuje prawo odwołania do licencjodawcy, którego dane kontaktowe znajdują się na jego stronie internetowej. 

DOTYCZY WSZYSTKICH KURSÓW

VOUCHERY

 • Kurs można kupić w formie vouchera na wybrany termin lub w wersji otwartej.
 • Voucher otwarty jest ważny przez rok od daty jego zamówienia przez osobę kupującą.
 • Osoba, która posiada voucher otwarty ma obowiązek zgłosić się na wybrany kurs minimum dwa tygodnie wcześniej przez datą rozpoczęcia kursu.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.